ReadyPlanet.com
dot
bulletLog-in >>>
dot
รายการส่งเสริมการขาย New !!
dot
bulletไบโอ เอ็มพลัส ( Bio-Mplus )
dot
งานนำเสนอ ( Present )
dot
bulletพันธกิจ ( Mission )
bulletภาพกระบวนการผลิต ( Manufacturing Process )
bulletภาพโรงงานผลิต ( Factory )
bulletส่งเสริมการตลาด ( Marketing Promotion )
bulletถาม-ตอบ ( ask-answer)
bulletติดต่อเรา ( Contact us )
dot
สารชีวภาพ กับ พืชผลทางการเกษตร
dot
bulletทุกคำถามเรามีคำตอบ
bulletไม้ยางพารา
bulletส้มเขียวหวาน ส้มสายน้ำผึ้ง มะนาว มะกรูด
bulletกล้วยไม้ แวนด้า หวาย กล้วยไม้ดิน ฯลฯ
bulletไม้ผล ลำไย ลิ้นจี่ เงาะ ทุเรียน ฯลฯ
bulletไม้ดอก เบญจมาศ ฯลฯ
bulletพริกชี้ฟ้า พริกหวาน มะเขือเทศ ฯลฯ
bulletพืชผัก ผักชี กวางตุ้ง ผักบุ้ง ฯลฯ
bulletขิง ข่า ขมิ้น เผือก มันฝรั่ง
bulletพืชตระกูลข้าว หอมมะลิ ข้าวขาวต่างๆ
dot
เว็ปไซต์ที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletwww.sugarzone.in.th
bulletwww.theice.com
bulletwww.rakayang.net
bulletwww.afet.or.th
bulletwww.nettathai.org
bulletสมาคมการค้ามันสำปะหลังไทย
bulletสมาคมค้าทองคำ
bulletราคาน้ำมันประจำวัน
dot
เว็ปไซด์การเกษตร
dot
bulletห้องสมุดความรู้ทางการเกษตร
bulletสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
bulletกรมวิชาการเกษตร
bulletกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
dot
เกษตรอินทรีย์
dot
bulletทำไมต้องเกษตรอินทรีย์
bulletเกษตรกรอินทรีย์กับปุ๋ยมดขยัน
dot
ความรู้เรื่องยางพารา
dot
bulletการทำยางแผ่นรมควัน
bulletขั้นตอนการผลิตยางแผ่น
bulletเทคนิคการผลิตยางคุณภาพดี
bulletเทคโนโลยีการผลิตยาง
เกษตรกรอินทรีย์กับปุ๋ยมดขยัน

 ระดับการส่งเสริมใช้ปุ๋ยอินทรีย์ มดขยัน 4ระดับ

ระดับ

ประเภท

ความหมาย

การพัฒนาเกษตรกร

ใช้เคมีร่วมกับมดขยัน

1

เกษตรอินทรีย์

สามารถพัฒนากระบวนการผลิตแบบครบวงจร เลิกใช้สารเคมีทุกประเภท รักษาสภาพแวดล้อมสมดุลทางธรรมชาติ เกษตรแบบยั่งยืน

เกษตรยั่งยืน

* ใช้อินทรีย์ตลอด ปุ๋ยเคมีเล็กน้อย   ดินร่วนซุย ดีมาก * ใช้ "มดขยัน" 3 ส่วนใช้เคมีเพียง 1 ส่วน ตลอดไป

2

เกษตรไร้สารพิษ

เลิกใช้สารเคมีกำจัดโรค และ ศัตรูพืช แต่อาจมีการใช้ปุ๋ยเคมีบ้างเล็กน้อยตามความจำเป็นของพืชเพื่อจัดการธาตุอาหารให้สมดุลกับพืช

ปลอดภัยลดต้นทุนรักษาสิ่งแวดล้อม

* ใช้อินทรีย์ร่วมกับ เคมี ผสมผสานมานาน ดินดี  *ใช้ "มดขยัน" 2 ส่วน ใช้เคมี 1 ส่วน 5 รอบฤดู

3

เกษตรปลอดสารพิษ

ยังมีการใช้ปุ๋ยเคมีอยู่บ้างผสมผสาน กับปุ๋ยอินทรีย์เพื่อจัดการธาตุอาหารให้สมดุล และ ยังใช้สารเคมีกำจัดโรค และ ศัตรูพืชอยู่บ้าง แต่ไม่มาก และ ใช้ในช่วงระยะเวลา ที่ปลอดภัย ต่อผู้บริโภค

ปลอดภัยลดต้นทุน

* ใช้เคมี+อินทรีย์บ้าสภาพดินปานกลาง มีธาตุอาหาร* ใช้เคมี1ส่วน "มดขยัน" 1 ส่วน 4 รอบฤดู

* ใช้เคมี 100 % มานานเกิน 3 ปี สภาพดินทรุดโทรม *ใช้เคมี 2 ส่วน "มดขยัน" 1 ส่วน 3 รอบ ฤดู

4

เกษตรเคมี 100%

มีการใช้ปุ๋ยเคมี และ ยากำจัดโรค และศัตรูพืชในปริมาณมากเกินความจำเป็นจนเป็นอันตรายต่อพืช มนุษย์, สัตว์ และ สิ่งแวดล้อม ต้นทุนการผลิตสูง หนี้สินเพิ่มขึ้นทุกปี

อันตรายทั้ง คน,พืช และสัตว์

* ใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีตลอดกระบวนการทำให้ ดินเสื่อมลงไม่สามารถให้ผลผลิตได้เท่าเดิมหากทำการปลูกในปีต่อไปCopyright © 2010 All Rights Reserved.
บริษัท มาลัยพืชผล จำกัด(br) 39/181-182 หมู่ที่ 9 ซอยพิพรพงษ์ 2 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210(br) โทร. 02-5329173-5 แฟกซ์ 02-5329176(br) www.malaigreen.com(br)