ReadyPlanet.com
dot
bulletLog-in >>>
dot
รายการส่งเสริมการขาย New !!
dot
bulletไบโอ เอ็มพลัส ( Bio-Mplus )
dot
งานนำเสนอ ( Present )
dot
bulletพันธกิจ ( Mission )
bulletภาพกระบวนการผลิต ( Manufacturing Process )
bulletภาพโรงงานผลิต ( Factory )
bulletส่งเสริมการตลาด ( Marketing Promotion )
bulletถาม-ตอบ ( ask-answer)
bulletติดต่อเรา ( Contact us )
dot
สารชีวภาพ กับ พืชผลทางการเกษตร
dot
bulletทุกคำถามเรามีคำตอบ
bulletไม้ยางพารา
bulletส้มเขียวหวาน ส้มสายน้ำผึ้ง มะนาว มะกรูด
bulletกล้วยไม้ แวนด้า หวาย กล้วยไม้ดิน ฯลฯ
bulletไม้ผล ลำไย ลิ้นจี่ เงาะ ทุเรียน ฯลฯ
bulletไม้ดอก เบญจมาศ ฯลฯ
bulletพริกชี้ฟ้า พริกหวาน มะเขือเทศ ฯลฯ
bulletพืชผัก ผักชี กวางตุ้ง ผักบุ้ง ฯลฯ
bulletขิง ข่า ขมิ้น เผือก มันฝรั่ง
bulletพืชตระกูลข้าว หอมมะลิ ข้าวขาวต่างๆ
dot
เว็ปไซต์ที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletwww.sugarzone.in.th
bulletwww.theice.com
bulletwww.rakayang.net
bulletwww.afet.or.th
bulletwww.nettathai.org
bulletสมาคมการค้ามันสำปะหลังไทย
bulletสมาคมค้าทองคำ
bulletราคาน้ำมันประจำวัน
dot
เว็ปไซด์การเกษตร
dot
bulletห้องสมุดความรู้ทางการเกษตร
bulletสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
bulletกรมวิชาการเกษตร
bulletกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
dot
เกษตรอินทรีย์
dot
bulletทำไมต้องเกษตรอินทรีย์
bulletเกษตรกรอินทรีย์กับปุ๋ยมดขยัน
dot
ความรู้เรื่องยางพารา
dot
bulletการทำยางแผ่นรมควัน
bulletขั้นตอนการผลิตยางแผ่น
bulletเทคนิคการผลิตยางคุณภาพดี
bulletเทคโนโลยีการผลิตยาง
ทำไมต้องเกษตรอินทรีย์

      ทำไมเกษตรกรเริ่มหันมาทำการเกษตรอินทรีย์ ( การเกษตรแบบยั่งยืน ) เนื่องมาจากการใช้ทรัพยากรดินโดยไม่คำนึงถึงผลเสียของปุ๋ยเคมีสังเคราะห์ ก่อให้เกิดความ 

ไม่สมดุลในแร่ธาตุ และกายภาพของดินทำให้สิ่งมีชีวิตที่มีประโยชน์ในดินนั้นสูญหายและไร้สมรรถภาพความไม่สมดุลนี้เป็นอันตรายอย่างยิ่ง กระบวนการนี้เมื่อเกิดขึ้นแล้วจะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างต่อเนื่อง ผืนดินที่ถูกผลาญไปนั้นได้สูญเสียความสามารถในการดูดซับแร่ธาตุ ทำให้ผลิตผลมี แร่ธาตุ วิตามิน และพลังชิวิตต่ำ เป็นผลทำให้เกิดการขาดแคลนธาตุอาหารรองของพืช พืชจะอ่อนแอขาดภูมิต้านทานโรค และทำให้การคุกคามของแมลงเชื้อโรคเกิดขึ้นได้ง่าย จึงจะนำไปสู่ใช้สารเคมีสังเคราะห์กำจัดวัชพืช ข้อบกพร่องเช่นนี้ก่อให้เกิดวิกฤติในห่วงโซ่อาหาร และระบบการเกษตรของเรา ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาทางสุขภาพและสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างยิ่งในโลกปัจจุบัน


         จากรายงานการสำรวจขององค์กรการอาหาร และการเกษตรแห่งประชาชาติ เมื่อปี พ.ศ. 2543 พบว่าประเทศไทยมีเนื้อที่ทำการเกษตรอันดับที่ 48 ของโลก แต่ใช้ยาฆ่าแมลงเป็นอันดับ 5 ของโลก ใช้ยาฆ่ายาเป็นอันดับ 4 ของโลก ใช้ฮอร์โมนเป็นอันดับ 4 ของโลก ประเทศไทยนำเข้าสารเคมีสังเคราะห์ทางการเกษตร เป็นเงินสามหมื่นล้านบาทต่อปี เกษตรกรต้องมีปัจจัยการผลิตที่เป็นสารเคมีสังเคราะห์ในการเพาะปลูก ทำให้เกิดการลงทุนสูงและเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ราคาผลผลิตในรอบยี่สิบปีไม่ได้สูงขึ้นตามสัดส่วนของต้นทุนที่สูงขึ้นนั้นมีผลให้เกษตรกรขาดทุน มีหนี้สิน การเกษตรอินทรีย์จะเป็นหนทางของการแก้ปัญหาเหล่านั้นได้

 

การเกษตรสมัยใหม่ก่อให้เกิดปัญหาทางการเกษตรมากดั้งนี้
  

1.  ความอุดมสมบรูณ์ลดลง เพราะสารเคมีสังเคราะห์ไปทำลายระบบนิเวศน์
2.  ต้องใช้ปุ๋ยเคมีในปริมาณที่เพิ่มมากขึ้นทุกปีจึงจะได้รับผลผลิตเท่าเดิม
3.  เกิดปัญหาโรคและแมลงระบาดทำให้เกิดความยุ่งยากในการป้องกันและกำจัด

4.  แม่น้ำและทะเลสาบปนเปื้อนด้วยสารเคมีและความเสื่อมโทรมของดิน
5.  พบสารเคมีปนเปื้อนในผลผลิตเกินปริมาณที่กำหนด ทำให้เกิดพิษภัยต่อผู้บริโภค
6.  สภาพแวดล้อมถูกทำลายเสียหายจนยากที่จะเยียวยาให้กลับคืนมาดังเดิม

    

          นอกจากนั้นการเลี้ยงสัตว์แบบอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นการเลี้ยงสัตว์จำนวนมากในพื้นที่จำกัดทำให้เกิดโรคระบาดได้ง่ายจึงต้องใช้ยาปฏิชีวนะจำนวนมากทำให้ตกค้าง ในเนื้อสัตว์ และไข่ ส่งผลต่อผู้บริโภค โรค วัวบ้าที่เกิดขึ้นจึงเป็นเหมือนสัญญาณอันตรายที่บอกให้รู้ว่าการลี้ยงสัตว์แบบอุตสาหกรรมไม่เพียงเป็นการทรมานสัตว์แต่อาจเป็นภัยคุกคามต่อความอยู่รอดของมนุษย์ด้วย

 

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.
บริษัท มาลัยพืชผล จำกัด(br) 39/181-182 หมู่ที่ 9 ซอยพิพรพงษ์ 2 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210(br) โทร. 02-5329173-5 แฟกซ์ 02-5329176(br) www.malaigreen.com(br)